Waar kan ik terecht voor mijn zorg

Via uw arts zal thuiszorg aanbevolen worden.

Onze wijkverpleegkundige zal de zorgvraag samen met u beoordelen en een indicatie stellen conform het normen kader van V&VN in het zorgdomein Wijkverpleging vallend onder de zorgverzekeringswet.

Zorgvragen welke onder het zorgdomein Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen worden geïndiceerd door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden voor de thuiszorg van Thuiszorg Rijnstad kunt dit aangeven bij het CIZ en Thuiszorg Rijnstad benoemen als voorkeurszorgaanbieder. U kunt uiteraard ons ook persoonlijk benaderen met uw vragen etc.

Mocht het CIZ, Ziekenhuis Transfer Verpleegkundige en/of derden u in 2015/2016 naar uw zorgverzekering verwijzen (Zvw = Zorgverzekeringswet), dan zult u door de Wijkverpleegkundige van ons, volgens de richtlijnen geïndiceerd worden.

De financiële afwikkeling volgt onder de term van de zorgverzekeraars als " Zorg in Natura (ZIN). Verder zal over uw zorgdeclaratie geen eigenbijdrage volgen. Ook heeft de zorgdeclaratie geen invloed op uw eigen risico vanuit uw zorgverzekeringspolis.
Als uw zorg met name de functie Begeleiding individueel (BG) omvat met eenvoudige Persoonlijke verzorging, dan zal de gemeente (volgens de WMO) een wijkcoach vanuit uw dichtstbijzijnde wijkteam u indiceren. Thuiszorg Rijnstad zal u hierbij begeleiden en bijstaan mocht u dit wensen.

De financiële afwikkeling volgt onder de term " Zorg in Natura (ZIN). Verder zal over uw zorgdeclaratie een eigenbijdrage (**) worden opgelegd vanuit de overheid via het CAK.

(**) " zie ook het kopje " Wat is mijn eigen bijdrage? "

Heeft u vragen over zorg?

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op
Is uw zorgvraag en/of wens om naar een verzorgingshuis (naar keuze) te verhuizen, binnen een gepaste termijn dan zal deze indicatie gesteld worden door het CIZ. (WLZ = Wet Langdurige Zorg)
((Uw indicatie zal minimaal een (ZZP = Zorg Zwaarte Pakket) "3" inhouden)).

Vanaf een ZZP 3, kunt u zich bij een intramurale zorgaanbieder (voorkeurs zorginstelling/verzorging/verpleeghuis inschrijven.
U heeft in eerste instantie 3 x 3 maanden om de aangeboden mogelijkheid te verzilveren.
Let wel; Laat u informeren hoelang de wachtlijst is.

De zorg die u tot aan opname/verhuizing thuis nodig heeft zal, Thuiszorg Rijnstad via de WLZ (voorheen AWBZ) met het Zorgkantoor afstemmen.
De financiële afwikkeling volgt onder de term " Zorg in Natura (ZIN). Verder zal over uw zorgdeclaratie een eigenbijdrage (**) worden opgelegd vanuit de overheid via het CAK.

(**) " zie ook het kopje " Wat is mijn eigen bijdrage? "

Mocht u om moverende redenen zelf de zorg wensen in te kopen op particuliere basis, dan dient dit in overleg met het management overeengekomen te worden.
Mochten wij in een uitzonderlijke situatie een cliënt stop moeten afkondigen, dan zal er geen directe voorrang aan particulieren worden gegeven.

Mocht u al in zorg zijn geweest en/of de bewuste keuze voor Thuiszorg Rijnstad bekend maakt, zal er aan u voorrang gegeven worden.

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-o