Thuiszorg Rijnstad

Cliëntveiligheid, domotica, hulpmiddelen

Medicatiebeleid;
Het beleid van Thuiszorg Rijnstad is gebaseerd op de veilige principes medicijngebruik. 
Thuiszorg Rijnstad heeft over de veilige principes in de medicatieketen afspraken gemaakt met de meeste apothekers uit de regio.

De zorgverlener (zorgcoördinator) van Thuiszorg Rijnstad legt vast in het zorgplan of u medicijnen gebruikt, welke afspraken er zijn gemaakt met u, met uw huisarts en apotheek en of u zelf de medicijnen in kunt nemen.


Wel of Niet Reanimeren;
De zorgverlener (zorgcoördinator) van Thuiszorg Rijnstad zal u tijdens het intake gesprek vragen wat uw wens is. Heeft u een duidelijke niet-reanimeren wens en is de huisarts op de hoogte dan vermelden wij in uw dossier dat er niet gereanimeerd mag worden.


Vrijheidsbeperkende maatregels; 
Het beleid van Thuiszorg Rijnstad is dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregels toepassen in de thuiszorg. Dat betekent dat onze zorgverleners niet meewerken aan maatregels die een cliënt beperken in zijn/haar bewegingsvrijheid. U kunt hierbij denken aan bed-hekken die omhoog staan terwijl de cliënt niet zelf de hekken naar beneden kan doen of een diepe stoel waaruit de cliënt niet zelf kan opstaan.


Personenalarmering;
Thuiszorg Rijnstad vindt het zeer belangrijk dat u zich veilig voelt in uw eigen leefomgeving. Mocht het nodig zijn dan bemiddelen wij bij het aanschaffen van een personenalarmering. U kunt als zorg achterwacht gebruik maken van de diensten van Thuiszorg Rijnstad.


Mantelzorgondersteuning; 
Thuiszorg Rijnstad vindt dat uw mantelzorger een hele belangrijke persoon is als het gaat om zelfstandig wonen thuis. 
Onze zorgverleners zullen er dus ook alles aan doen om de mantelzorger te ondersteunen daar waar we kunnen. Maar soms is het ook nodig dat er extra hulp nodig is. Wij kunnen voor u een mantelzorgmakelaar inschakelen of bemiddelen bij een aanvraag voor respijtzorg zodat uw mantelzorger even tot rust kan komen.


Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-o