Welke diensten biedt Thuiszorg Rijnstad

Thuiszorg Rijnstad verleent zorg aan iedereen in regio Arnhem die thuis verpleegd en verzorgd wil worden.

De zorg die wij leveren bestaat uit het volgende:

Heeft u behoefte aan zorg in huis dan kunt u rekenen op de professionele thuiszorg van Thuiszorg Rijnstad, uitgevoerd door ervaren en gediplomeerde zorgverleners. Iedere zorgverlener is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (een bewijs van goed gedrag) en de verpleegkundigen zijn B.I.G. (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd.

Wat kan Thuiszorg Rijnstad voor u betekenen?

Per 1-1-2015 is er een omvangrijke transitie aan de orde geweest in de gehele zorgbranche. Thuiszorg Rijnstad blijft alle zorg thuis uitvoeren zoals altijd. De administratieve wijziging(en) zal door Thuiszorg Rijnstad worden gefaciliteerd waarbij uw situatie voorop staat.

De zorg vallend onder de Zvw (Zorgverzekeringswet) worden per zorgfunctie(s) als wel de vastgestelde indicatie(s) toegewezen door een professionele indicatiesteller van Thuiszorg Rijnstad.
De Zvw zorgvraag(en), zijn onder te verdelen in de zorgfuncties;
* Persoonlijke Verzorging = PV
* Verpleging = VP

Zorgindicatie

Thuiszorg Rijnstad levert reguliere zorg via de Zorgverzekeringswet / WLZ (Wet Langdurige Zorg) en zorg vallend onder de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning).
Daarnaast levert Thuiszorg Rijnstad ook zorg op indicatie en in opdracht van specialisten. Dit is de zorgfunctie Gespecialiseerde Verpleging (GVP). Hierbij blijft de specialist eindverantwoordelijk en valt de zorg ook onder de individuele ziektekostenverzekeraar en de afgesloten zorgverzekering polis.

De zorgindicatie Wijkverpleging heeft geen invloed op uw eigen risico en ook betaald u geen eigen bijdrage aan het CAK.

De zorg vallend onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) zorg mogelijk in zorgfunctie(s) als wel de vastgestelde indicatie(s) in het zogenaamde pakket van zorg - ZZP pakket (Zorg Zwaarte Pakket). Deze (opname pakket) zorg zal toegewezen worden door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een Zorg Zwaarte Pakket is onder te verdelen in de zorgfuncties om zo lang u wenst thuis te kunnen blijven wonen.

Verder biedt Thuiszorg Rijnstad de mogelijkheid om vrijblijvend uw bloeddruk, saturatie (zuurstofgehalte) en bloedsuiker te laten meten. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken door contact met ons op te nemen.

Thuiszorg levert geen aanvullende diensten waardoor er geen aanvullende kosten zullen plaatsvinden. 

Heeft u behoefte aan zorg in huis?

Dan kunt u rekenen op de professionele zorg van Thuiszorg Rijnstad

Zorgvraag

De WLZ indicatie kan in overleg met uw dossierhouder door ons als zorgaanbieder worden uitgevoerd met behulp van een samenwerkingsovereenkomst. 

De zorgvraag is bij een Zorg zwaarte pakket (ZZP) indicatie, onder te verdelen in de zorgfuncties;

* PV = Persoonlijke Verzorging
* VP = Verpleging
* BG = Begeleiding individueel (thuiszorg)
Door deze zorgindicatie zal er een EB (Eigen Bijdragen) volgen via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdragen is niet direct door Thuiszorg Rijnstad te beïnvloeden en verloopt verder dan ook buiten ons om.
De zorg vallend onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) via de betreffende gemeente.
Deze zorg wordt door een indicatiesteller van het gebiedsteam (Wijkcoach) en of WMO-consulent vastgesteld. Thuiszorg Rijnstad zal u waar nodig hierbij begeleiden.

De zorg vallend onder de WMO is vast te stellen in de zorgfuncties;

* Persoonlijke Verzorging
* Begeleiding individueel (thuiszorg)
Door deze zorgindicatie zal er een eigen bijdragen opgelegd worden door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdragen is niet direct door Thuiszorg Rijnstad te beïnvloeden en verloopt verder dan ook buiten ons om.

Zorg functies

Ook de zorg functies die vallen onder het PGB (Persoon Gebonden Budget) kan Thuiszorg Rijnstad in overleg met u afstemmen en overeenkomen. Voor uitgebreide info kunt u kijken op de website van Per Saldo.

# Als u een PGB toegewezen krijgt kan de zorg(financiering vallend onder de WMO, WLZ en/of Zvw.

De zorg vallend onder een Zvw indicatie zal door uw zorgverzekeraar worden geregeld. Bij zorg vallend onder de WLZ en/of WMO zal als PGB door de SVB (Sociale Verzekerings Bank), buiten de contractuele administratie en registraties om, de financiële afwikkeling verzorgen.

Tenslotte is er een mogelijkheid om zelf particulier de zorg in te kopen. Thuiszorg Rijnstad zal hiervoor aparte afspraken over maken indien gewenst.
Hierdoor bieden wij het gehele pakket van zorggarantie aan. Ook is het mogelijk om in overleg SPOED ZORG in te zetten als zal hiervoor wel persoonlijk telefonisch contact wensbaar zijn.

En verder...

De zorgverlener helpt u met een professionele instelling op praktisch, lichamelijk en emotioneel gebied. U mag te allen tijde rekenen op professionele thuiszorg met hart en ziel.

Zorgverlening allen in overleg met u.
Thuiszorg Rijnstad houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen en verwachtingen. Wilt u bijvoorbeeld een vast team van verpleegkundigen of wilt u alleen s morgens hulp? Als het mogelijk is komen we tegemoet aan uw wensen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt altijd (ook vrijblijvend) contact met Thuiszorg Rijnstad opnemen
Neem contact op

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

tagscheck-square-o