Profielschets lid Raad van Toezicht Thuiszorg Rijnstad, breed maatschappelijk profiel

In het kort

Vanwege een vacature zoekt Thuiszorg Rijnstad een lid Raad van Toezicht met een breed maatschappelijk profiel. Gezocht wordt een lid met een brede organisatorische achtergrond en met stevige affiniteit met de zorg. Een integere professional die vanuit een kritisch-betrokken en onafhankelijke houding samen met de collega-toezichthouders de bestuurder ondersteunt bij het concreet handen en voeten geven aan belangrijke strategische keuzes. Een toezichthouder met voldoende beschikbaarheid.

Over de organisatie

Thuiszorg Rijnstad is een erkende zorgleverancier door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgens de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders). Het werkgebied is Arnhem.

Thuiszorg Rijnstad levert voornamelijk zorg in het zorgdomein Wijkverpleging via de zorgverzekeraars. Daarnaast levert Thuiszorg Rijnstad ook zorg vanuit de Wet langdurige zorg via Menzis Zorgkantoor en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning via Gemeente Arnhem.

Thuiszorg Rijnstad is een betrouwbare en cliëntvriendelijke zorgaanbieder welke 24 uur per dag (7 dagen in de week) bereikbaar is. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg aan onze cliënten gewaarborgd. Thuiszorg Rijnstad levert thuiszorgdiensten van hoge kwaliteit met als doel bij te dragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Met hulp en steun uit hun eigen omgeving, waardoor men de eigen regie kan behouden.

Thuiszorg Rijnstad is een kleine organisatie met korte lijnen binnen het organigram. Dit maakt het mogelijk effectief, efficiënt om op maat samen te werken en te communiceren. Met andere woorden bij Thuiszorg Rijnstad weet iedereen waar men aan toe is en met wie. Thuiszorg Rijnstad is een horizontale organisatie waarbij iedereen even belangrijk is en elke medewerker zich bewust is van de bijdrage voor de organisatie. De medewerkers vormen het hart van Thuiszorg Rijnstad.

Voor meer informatie over de organisatie: www.thuiszorgrijnstad.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden. U treedt als derde lid toe.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie.

Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheden, achtergronden en maatschappelijke betrokkenheid van de leden van de RvT. Er wordt getracht om een samenstelling te vinden die zo divers mogelijk is qua achtergrond, leeftijd, geslacht en ervaring. Echter, voorgenoemde kenmerken zijn alleen doorslaggevend bij gelijke geschiktheid. De RvT dient zodanig samengesteld te zijn, dat de leden van de RvT ten opzichte van elkaar ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel dient in overeenstemming te zijn met de omvang, rol en ambitie en cultuur van Thuiszorg Rijnstad. De RvT als geheel moet beschikken over: voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Thuiszorg Rijnstad in het bijzonder. De RvT als geheel dient te beschikken over een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk.

Profiel

 • u herkent u in de visie, doelstelling en ambities van Thuiszorg Rijnstad;
 • u kunt een juist evenwicht hanteren tussen betrokkenheid en afstand, tussen toetsen en adviseren, en tussen vertrouwen geven en kritisch volgen;
 • u handelt integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijk;
 • u kunt op strategische hoofdlijnen toezicht houden waarbij u terughoudend en tegelijkertijd rolvast bent;
 • u kunt vanuit uw inhoudelijke kennis op niveau tegenwicht bieden in het samenspel met de raad van bestuur;
 • u zoekt de dialoog, bent gericht op samenwerking en in staat in een team discussies te voeren over de inhoud zonder de relatie onder druk te zetten;
 • u bent een vernieuwend denker, staat open voor signalen van derden en hebt oog voor het maatschappelijke en publieke belang van de thuiszorg.
 • u hanteert een onafhankelijke opstelling; 

Functie-eisen:

 • u heeft een academisch werk- en denkniveau; 
 • u vervult momenteel een relevante functie in de zorgsector;
 • u beschikt over een relevant netwerk in de zorg; 
 • u bent bekend met ontwikkelingen op het vlak van sociale en technologische innovatie in de zorg;
 • u bent ondernemend ingesteld;
 • u heeft ervaring met veranderkundige processen;
 • ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende rol is een pré;
 • u bent in voldoende mate beschikbaar voor vergaderingen, werkbezoeken e.d.

Competenties:

 • u bent in staat om snel overzicht en inzicht in zaken te verkrijgen;
 • u wekt vertrouwen en bent gezaghebbend;
 • u bent proactief in houding en gedrag;
 • u heeft empathisch vermogen;
 • u bent (zelf)kritisch.

Honorering:
Honorering van de werkzaamheden vindt plaats binnen de geldende richtlijnen van de organisatie.

Procedure
Thuiszorg Rijnstad stelt de vacature open door middel van publicatie op de website. De leden van de RvT onderzoeken in hun eigen netwerk naar mogelijke kandidaten.

Vragen kunt u stellen aan de voorzitter van de RvT, Fedde Makkinga. U kunt hem bereiken via e-mail rvt@thuiszorgrijnstad.nl

Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u dit kenbaar maken via rvt@thuiszorgrijnstad.nl    Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 31-10-2024.

Selectie vindt plaats door de leden van de RvT en dragen een kandidaat voor aan de bestuurder.

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-o