Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze hulp-, zorg- of dienstverlening. Daarvoor hebben wij een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


Overzicht totaal ingekomen klachten;
2016 - 0 klachten
2017 - 0 klachten
2018 - 0 klachten
2019 - 0 klachten
2020 - 0 klachten

Heeft u een klacht?

Bespreek deze dan eerst met de betrokken zorgverlener en probeer samen een oplossing te vinden. Indien gewenst neemt u contact op met mevrouw Polman. Dit kan zowel telefonisch als per post.

Telefoon: 026-3835970 

Per post:
Thuiszorg Rijnstad
T.a.v. mevrouw Polman
Akkerwindestraat 71 - K103
6832 CV Arnhem
Als het probleem niet tot uw tevredenheid kan worden opgelost, dan kunt u zich tot de onafhankelijke klachtencommissie van Thuiszorg Rijnstad wenden die tevens als vertrouwenspersoon zal optreden.
U kunt uw klacht zowel telefonisch als per post melden aan Quasir klachtenopvang.

Uw klacht kunt u telefonisch melden bij klachtenopvang Quasir op het centrale klachtenabonnee nummer: 0561-618711

U kunt uw klacht ook per brief sturen aan:

Quasir
t.a.v. Centrale klachtenopvang Quasir
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Klachtverwerking

Zodra de klacht is ontvangen zal Quasir, mocht u de klacht nog niet bij Thuiszorg Rijnstad hebben neergelegd, u adviseren dit eerst te doen. De klachtenopvang zal de klacht ook doorgeven aan Thuiszorg Rijnstad. Indien u de klacht wel bij Thuiszorg Rijnstad heeft neergelegd maar niet tevreden bent zal door de klachtenopvang van Quasir contact opgenomen worden met Thuiszorg Rijnstad. Er zal een bemiddelingsopdracht worden opgesteld waarna de klachtenbemiddelaar wordt ingezet.

De klachtenbemiddelaar neem contact op met u als wel met Thuiszorg Rijnstad en organiseert bemiddeling met beide partijen. De klachtenbemiddelaar brengt het bestuur van Thuiszorg Rijnstad op de hoogte van de uitslag van de bemiddeling.

Het bestuur van Thuiszorg Rijnstad kan uitspraak doen en eventueel nog onderzoek uitvoeren en hiervoor de klachtencommissie inhuren.

Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij een door de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport erkende geschillencommissie. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

Met klachten over de vaststelling van uw inkomen en de inning van de eigen bijdrage kunt u zich rechtstreeks wenden tot het Centraal Administratiekantoor Kantoor, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag. Telefoonnummer 0800 19 25  (gratis).

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-o