Containerbegrip thuiszorg

Thuiszorg is de overkoepelende term voor zorg thuis. Die zorg was tot eind 19e eeuw heel gewoon en werd verleend door familieleden, katholieke zusters en protestantse diaconessen. Ook de Vereeniging voor Ziekenverpleging, die in 1843 in Amsterdam het licht zag, legde zich toe op het 'vormen' en uitzenden van 'pleegzusters' naar arm en rijk. Vanaf 1900 ontstond een netwerk van regionale en plaatselijke kruisverenigingen die wijkverpleegsters opleidden en uitzonden om patienten thuis te verplegen. Sinds die tijd heeft de zorg thuis zich voortdurend aangepast aan de veranderende vraag vanuit de samenleving. Ook toen na 1960 technologische vernieuwingen zorgden voor een enorme ontwikkeling binnen de medische beroepsgroep en de verpleegkundigen.

Wijkverpleging

Het Witte Kruis in Noord-Holland begon in 1878 als eerste met een opleiding voor verpleegsters in het ziekenhuis en voor thuis. Wijkverpleging was net als ziekenverpleging typisch een beroep voor ongetrouwde vrouwen. De wijkverpleegster fungeerde samen met de huisarts als spil van de gezondheidszorg op het platteland of in een wijk van een stad. Tegenwoordig zijn kruisverenigingen opgegaan in grote thuiszorgorganisaties. De taken van de wijkverpleegster zijn verdeeld over managers, verpleegkundigen, verzorgenden, kraam- en ziekenverzorgenden en thuiszorghulpen. Vrouwen en mannen werken nu in deze sector. Niet de huisarts, maar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt wie recht heeft op zorg of verpleging en voor hoeveel tijd.

Ouderenzorg

Na 1960 paste langdurige zorg voor de oudere patient niet meer in het steeds technischer wordende ziekenhuis. De overheid vond een oplossing in de oprichting van bejaarden- en verpleeghuizen. Sinds de jaren 80 is er sprake van vergrijzing van de bevolking. Veel ouderen willen graag thuis blijven wonen, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig. Hulp bij het aankleden, bij het aantrekken van steunkousen of bij het douchen. Ook kan assistentie nodig zijn bij het doen van boodschappen of het invullen van formulieren. Momenteel stimuleert de overheid het zelfstandig blijven wonen vanuit het oogpunt van bezuiniging. Het is de bedoeling dat familieleden en bekenden als mantelzorgers taken overnemen van de verzorgende.
Informatie voorziening

Wilt u meer informatie over thuiszorg?

Wij helpen u graag
Neem contact op

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-o