Geschil

Geschillen procedure

Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht nog niet is opgelost. Uw klacht is dan ‘een geschil’ geworden. 

Zorgaanbieders zijn verplicht zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

U kunt een geschil bij Stichting Zorggeschil melden. Een geschil wordt pas in behandeling genomen nadat u de klacht eerst heeft gemeld bij Thuiszorg Rijnstad en hem/haar de gelegenheid heeft gegeven binnen 6 weken (met mogelijk 4 weken verlenging) met een passende oplossing te komen. 

Alleen als die route niet tot een oplossing heeft geleid kunt u het geschil melden bij de geschilleninstantie.

U kunt een geschil met voldoende uitleg schriftelijk melden aan het bestuur van Stichting Zorggeschil via onderstaand adres:
Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Aan deze melding kunt u geen rechten ontlenen totdat namens de Geschilleninstantie Zorggeschil de melding door de ambtelijk secretaris formeel in behandeling is genomen en dit schriftelijk aan u is bevestigd.

Uw melding dient tenminste te bevatten:
• Uw eigen naam en adres;
• Een omschrijving van het geschil;
• De dagtekening van uw brief.

Na hoor en wederhoor doet de geschillencommissie naar redelijkheid en billijkheid en volgens de regels van het recht, een bindende uitspraak. Dit gebeurt binnen zes maanden nadat het geschil in behandeling is genomen.

Als blijkt dat uw klacht ongegrond, onredelijk en/of (bewust) onterecht is, kunt u worden veroordeeld tot een bijdrage in de proceskosten van maximaal € 500,-.

Als u niet tevreden bent over de uitspraak van de geschillencommissie kunt u een verzoek indienen tot vernietiging bij de kantonrechter. Dit moet gebeuren binnen twee maanden na de uitspraak van de geschillencommissie. Als u dit niet binnen twee maanden doet, wordt de uitspraak onaantastbaar. De rechter doet geen nieuwe inhoudelijke uitspraak maar kan de uitspraak vernietigen of ingaan op procedurele bezwaren.


info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met Thuiszorg Rijnstad
Neem contact op

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-o