Vacature & profielschets Cliëntenraadslid

De cliëntenraad van THUISZORG RIJNSTAD is op zoek naar gemotiveerde mensen die direct ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening en die belangstelling hebben voor de vacature van: Cliëntenraadslid.

Recent is binnen de cliëntenraad een vacature ontstaan. Als voorzitter van de cliëntenraad wil ik het team graag weer completeren.

Voorop staat dat je vanuit het cliënt perspectief de doelstelling van Thuiszorg Rijnstad kunt onderschrijven en wilt waarborgen. Met andere woorden: “Dat we de directie en de medewerkers er aan houden de zorg te leveren zoals de cliënten mogen verwachten en deze verwachtingen waar mogelijk zelfs overtreffen. Je bent redelijk op de hoogte van het werk in de thuiszorg of bereid je hierin te verdiepen. Dit geldt ook voor het werk van de cliëntenraad en het wettelijk kader van waaruit het werk vorm en inhoud krijgt. Je bent bekend in “Het Arnhemse” en staat open voor de contacten met de cliënten en mantelzorgers. Veel zaken worden tussentijds afgestemd via onze mailbox, maar we komen 4 x per jaar bij elkaar voor ‘overleg aan tafel’.

In beginsel gaat het om vrijwilligerswerk, maar je kosten worden uiteraard vergoed. De mooiste waardering is natuurlijk als we kunnen vaststellen dat de cliënten bij Thuiszorg Rijnstad in goede handen zijn en goed worden geholpen. Als je je daarvoor wilt inzetten, neem dan contact met me op via: clientenraad@thuiszorgrijnstad.nl en of telefonisch via 06-33143996.

Functieprofiel lid cliëntenraad Thuiszorg Rijnstad

Thuiszorg Rijnstad levert zorg thuis in Arnhem en omgeving. Doelstelling is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen en zelf de regie houden. De zorgvraag, het klaar staan en aandacht hebben voor de cliënt staat centraal. Vanuit dit uitgangspunt steekt Thuiszorg Rijnstad veel energie in de ontwikkeling van haar medewerkers. Om daarmee de kwaliteit van de zorg van grote klasse te maken. Thuiszorg Rijnstad levert niet alleen wijkverpleging, maar zetten zich in om ook de mantelzorgers adequaat in te schakelen.

De afgelopen jaren heeft Thuiszorg Rijnstad een uitstekende reputatie opgebouwd, zowel bij haar cliënten als bij doorverwijzers. Het is een uitdaging deze reputatie in stand te houden en te bevestigen, elke dag opnieuw. Dit vraagt om betrokken, bekwame en betrouwbare medewerkers, die in de lijn van Thuiszorg Rijnstad deze kernwaarden hoog in het vaandel hebben.

Bij Thuiszorg Rijnstad weet iedereen waar men aan toe is en met wie

De Cliëntenraad

De cliëntenraad is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Thuiszorg Rijnstad in alle opzichten.
We hechten er aan dat de cliënten ons kennen en zo nodig weten te vinden. Cliënten kunnen te allen tijde contact met de cliëntenraad opnemen om hun vraag- en aandachtspunten aan ons voor te leggen. Daarnaast monitoren we de geleverde zorg, bijvoorbeeld aan de hand van zorgevaluaties, cliënttevredenheidsonderzoek, het doorlopen van de incidentmeldingen en deze bespreken met de directie. Ook besteden we aandacht voor het beleid en de bedrijfsvoering, onder meer met het oog op kwaliteit en continuïteit van zorg; dit overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving aangaande de rol en positie van de cliëntenraad.
De samenwerking met de directie en de Raad van Toezicht van Thuiszorg Rijnstad is open en constructief. Waar en indien nodig weten we elkaar te vinden en spreken we elkaar aan. Dit in het vertrouwen dat alle geledingen staan voor één en dezelfde doelstelling, zoals hierboven is omschreven.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die:
Directe ervaring met dan wel betrokkenheid hebben bij de zorg
Zich kunnen inleven in de positie van de cliënt/zorgvrager
Bekendheid hebben met het Arnhemse
Gericht zijn op samenwerking en daarbij een kritisch-positieve instelling kunnen laten zien
In staat zijn om beleidsstukken te lezen, een visie te vormen en daarover op basis van wederzijds belang en respect in gesprek te gaan en creatief zijn in het zoeken naar oplossingen en verwoorden van ideeën. In staat zijn zich goed in woord en geschrift uit te drukken en goed met een computer kunnen omgaan
Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, waaronder informatie onder embargo
Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een onbezoldigde functie, waarvoor een onkostenregeling geldt.

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-ohand-o-right